YHTIÖN

MYYNTIKUNTOISUUSKARTOITUS

Sukupolvenvaihdos tai yhtiön myynti edessä?

Olemme suunnitelleet yhtiön myyntikuntoisuuskartoituksen palvelemaan pienten ja keskisuurten yritysten omistajia sukupolvenvaihdokseen tai yhtiön myyntiin valmistautumisessa.

Kartoitukseen sisältyy:

Yhtiön nykytilan analysointi

Tuotteet ja palvelut, omistusrakenne ja vastuuhenkilöt, kaupparekisteritiedot, olennaisten sopimusten tunnistaminen sekä yritystoiminnan tavoitteet

Tilinpäätös analysointi

  • Tuloslaskelmien ja taseiden analysointi 3 vuodelta
  • Kertaluonteisten tuotto- ja kuluerien tunnistaminen, omistajan palkkojen markkinaehtoisuuden arviointi ja oikaistun tuloksen määritteleminen

Alustava arvonmääritys

Alustava arvonmääritys substanssi- ja tuottoarvoon perustuen.

Toteutusvaihtoehtojen arviointi

  • Kartoitamme omistajien tavoitteiden pohjalta eri vaihtoehtoja yritysjärjestelyn toteuttamiseksi
  • Arvioimme ja teemme suosituksia ennen yritysjärjestelyä tehtävistä toimenpiteistä

Alustavien verovaikutusten arviointi

Arvioimme suunnitellun yritysjärjestelyn alustavia verovaikutuksia omistajien, yrityksen ja mahdollisen ostajan näkökulmasta.

Raportointi

Käymme asiakkaan kanssa keskustelun sekä laadimme tiiviin powerpoint-muotoisen raportin, joka sisältää työmme keskeiset tulokset.

Palvelun hinta on 1.200 € + alv.
Kysy lisätietoja palvelustamme  asiantuntijoiltamme.

Heräsikö palveluistamme kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Tilintarkastus

Tarjoamme laadukkaita ja luotettavia tilintarkastuspalveluita kaikille yritys- ja yhteisömuodoille. Olemme keskittyneet erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastukseen.

Veropalvelut

Veropalveluissa olemme keskittyneet erityisesti omistajayrittäjän verotukseen.

Yritysjärjestelyt

Olemme suunnitelleet yhtiön myyntikuntoisuuskartoituksen palvelemaan pienten ja keskisuurten yritysten omistajia sukupolvenvaihdokseen tai yhtiön myyntiin valmistautumisessa.