Due Diligence osana yrityskauppaan valmistautumista

tammi 22, 2024

Due Diligence-selvityksen tarkoituksena on tunnistaa suunniteltuun yrityskauppaan liittyvät riskit, mahdollisuudet ja kaupan esteet. Selvityksessä tehdyt havainnot vaikuttavat tyypillisesti kauppahintaan, kauppakirjan sisältöön, yrityskaupan rakenteeseen tai yrityskaupan täytäntöönpanoon.

Kaikissa ostajalle merkittävissä yrityskaupoissa suoritetaan yleensä taloudellinen, verotuksellinen ja juridinen Due Diligence. Sen avulla ostajayrityksen johto täyttää huolellisuusvelvoitteensa ja varmistaa, että kaupan kohteeseen on tutustuttu riittävässä laajuudessa sen varmistamiseksi, että yrityskauppa ei sisällä ostajan kannalta hallitsemattomia riskejä. Samalla ostaja saa ulkopuolisen asiantuntijan tuottavaa tietoa kaupan kohteena olevasta yrityksestä, joka monesti helpottaa yrityskaupan haltuunottovaihetta.

Sopimusoikeudellisesti Due Diligence on osa ostajan kaupan kohteen ennakkotarkastusta ja myyjä täyttää prosessin aikana tiedonantovelvollisuutensa, eikä ostajalla ole ei yleensä mahdollisuutta vedota virheeseen, johon liittyvät tiedot ovat olleet ostajan käytettävissä Due Diligence-prosessin aikana.

Nykyisin Due Diligence toteutetaan yleensä ostajan tai ostajan edustajan ylläpitämään dataroomiin toimitetun sähköisen aineiston perusteella. Sähköisen aineiston hyödyntäminen helpottaa ja nopeuttaa merkittävällä tavalla Due Diligencen toteuttamista. Lisäksi Due Diligence-prosessiin kuuluu tyypillisesti kohdeyrityksen johdon haastattelu. Due Diligencen lopputuloksena ostajayrityksen johto saa käyttöönsä raportin, jossa esitetään tiiviissä muodossa toteutetun selvityksen perusteella tehdyt havainnot.

Toteutamme vuosittain useita Due Diligence-selvityksiä. Palveluihimme kuuluvat, taloudellinen ja verotuksellinen Due Diligence, dataroom-palvelut, kaupan rakenteeseen ja verovaikutuksiin liittyvä neuvonta sekä avustaminen kauppakirjojen laadinnassa.

Lisätietoja Due Diligenceen liittyvistä palveluista antavat KHT Juho Himanen ja KHT Aleksi Puhakka.